Danmarks broer gennem 2000 år

Foredrag

Foredraget af en af landets førende transporthistorikere vil fortælle, hvorledes landets mere end 15.000 broer er med til at forbedre den lokale transport. Der vil blive præsenteret mange forskellige typer broer fra den mest almindelige på få meters spænd over små vandløb til de store ikoniske broer over bælter og sunde.

Broer havde betydning for de lokale samfund – også for de fattige. Til eksempel har Hans Chr. Andersens mor fortalt ham, at hun blev sendt afsted til en bro for at tigge fra de mange rejsende.

Det gav digteren inspiration til at skrive “Pigen med svovlstikkerne.”

Teknikken er ændret drastisk over tid fra de første simple træbroer som Ravningbroen fra vikingetiden til nutidens avancerede broer i stål og beton. Lokale brugere byggede og vedligeholdt de første broer gennem hårdt pligtarbejde, hvilket i dag er afløst af en indsats fra skattebetalte specialister. Beslutningsprocesserne har altid været omstændelige med konger og lensmænds indblanding og frem til nutidens landsplanlægning. Vi kommer rundt i landet til broer med forskellige geografiske vilkår. Fra Nordjylland fortælles om Sebbersund Bro, fra Vestjylland om broen til Fanø, som aldrig kom, fra Falster om broen ved Lienlund, fra Korsør er Halskovbroen i centrum og fra Fyn Åsum Bro.

Foredrag med billeder på PowerPoint – 1-2 timer.

Scroll to Top