Da ost blev for alle

Da ost blev for alle

100 års udvikling set fra Brørup Mejeri

Hoved’personen’ i denne bog er stormejeriet Brørup Mejeri, som blev etableret efter sammenslutningen
af tre mindre mejerier i 1952 til Brørup Omegns Andelsmejeri. Dette mejeri fik på flere måder stor betydning for hele landets mejerihistorie.
Det er imidlertid svært at forstå mejeriets betydning, hvis ikke forhistorien bliver fortalt. Derfor har bogen en fyldig forhistorie.
Meget af fortællingen handler om ost. Ost er sundt. Hver dansker spiser i snit 15 kg på et år. Det giver tillige landet store indtægter, idet der bliver eksporteret mere end 250.000 tons hvert år.
Dansk ost har ikke altid stået så stærkt. Den aktuelle stærke stilling skyldes, at danske mejerier igennem generationer har opbygget kompetence til at fremstille velsmagende ost i høj kvalitet.

digital udgave kan læses på E-reolen

Museet på Sønderskov/Forlaget Kulturbøger 2005. 112 s.

Scroll to Top