Communication network for researchers within the humanities

Communication network for researchers within the humanities

Præsentation omfattede mit arbejde for Nordisk Ministerråds organisation NORDINFO, Espo, Finland. Det var skitse til en digital spredning af videnskab inden for områder uden de store økonomiske midler, som især de tekniske videnskaber rådede over. Nu fandtes der mulighed for, at også humaniora kunne distribueres internationalt.

I: Humanities Information,   NORDINFO rapport nr. 20, Espo 1992. Papers fra Anglo-Nordic Seminar, Copenhagen 7.-9.th of June 1991. Cultural Heritage and Humanities Research, Problems and possibilities in the light of new technology.

Scroll to Top