Cheminova i Gladsaxe

En generationsforureners første år

Generationsforureninger dækker over de forureninger, der koster mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense. En anden fællesnævner er, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem. Her bringer vi historien om Cheminova på Sydmarken i Søborg, som efterlod sit første depot af gifte i Gladsaxe.

Gladsaxe Årbog 2021, s. 5-35.

Scroll to Top