Hvidbog. Center for dokumentation og information. Den vejbaserede infrastruktur 1865-1965

Hvidbog. Center for dokumentation og information. Den vejbaserede infrastruktur 1865-1965 Dansk Vejhistorisk Selskab fremlægger et forslag til et Centerfor dokumentation og information i forbindelse med en diskussion af bevaring af fortidsminder i forbindelse med Kulturministeriets forslag til ny Museumslov. Centeret skal over en årrække give et kvalificeret overblik over landets ældste anlæg. Det skal fungere […]

Rul til toppen