Caring for people but also for nature? Silent Spring and awareness of pesticides in Denmark, 1944–1973

Dette papir diskuterer den offentlige bevidsthed om de trusler, som pesticider udgjorde i midten af det 20. århundrede. Den fokuserer på Rachel Carsons bog Silent Spring, som ved sin udgivelse i Danmark i 1963 sendte et wake-up call via en skarpskåret dokumentation af trusler mod naturen. Artiklen analyserer holdningerne til farer fra pesticider udtrykt af regering, offentligheden og videnskabsfolk samt sammenligner bevidstheden om pesticiders trusler mod mennesker versus deres trusler mod naturen. Papiret er baseret på et forskningsprojekt, der undersøger virksomheden Cheminova, Danmarks største producent af pesticider og den virksomhed, der er ansvarlig for nogle af landets største forureningskriser.

Paper udgivet i forbindelse med Silent Springs: Global Histories of Pesticides and Our Toxic World. Conference to Mark the Anniversary of Rachel Carson’s Silent Spring 16.10.2022 – 19.10.2022, Akademie Schloss Tutzing, Germany. 14 s., 2022.

Scroll to Top