Can independent and qualified science communication survive in a time dominated by institutional interests?

Can independent and qualified science communication survive in a time dominated by institutional interests?

Kvalitetskontrol for forskning har været udført af uafhængige akademiske tidsskrifter. Dette system er truet, fordi konkurrerende universiteter og biblioteker kæmper for deres mission på måder, der har negative konsekvenser for disse tidsskrifter. Statslig indgriben kan sikre deres fortsatte eksistens men sandsynligvis på bekostning af tabet af akademisk frihed.

Science Communication Without Frontiers,11th International Conference on Public Communication of Science & Technology, New Delhi, December 6-10, 2010, s. 53-57.

Scroll to Top