Broen til Fanø

100 års mislykkede planer

Den korte afstand mellem Jylland og Fanø gør det oplagt at bygge en bro.
I 1913 foresloges en bro på et borgermøde, og i 1933 publiceredes et konkret forslag.
Idéen k stor opbakning, og mange arbejdede på at realisere den. Der udarbejdedes
forstudier, ingeniører tegnede projekter, borgere diskuterede, politikere og embedsmænd
forberedte beslutninger, og erhvervsvirksomheder og arbejdere var klar til at
realisere planerne.
Men projektet var kompliceret med mange aspekter i spil: snævre interesser om kunder
til Fanøs storhoteller, færgefartens skæbne og Fanøs identitet, storbyen Esbjergs
interesse for rekreative områder, behovet for regionale trakforbindelser baseret på
bilisme, fare for tilsanding af havn og sejlrender og endelig landspolitikernes overordnede
prioritering af trakinvesteringer.

Sjæklen 2018, (2019), s 59-85.

Scroll to Top