Forside

Papers

Bøger

Artikler

Undersøgelser

Redaktion

Medlemskaber

Kompetencer

Uddannelse

Referencer

 

 

Bøger og rapporter af Jørgen Burchardt

 

The wire nails revolution: The history 1898-2000

Iron, Steel and Buildings: the Proceedings of the Seventh Conference of the Construction History Society, Queens' College, Cambridge, April 2020, edited by James W.P. Campbell et al, p. 143-156.


Construction History Society 2020

Kan læses digital udgave

Innovation in the modern Australian concrete building business. The introduction of pre-stressed concrete, 1945-1970

Water, Doors and Building. Studies in the History of Construction. The Proceedings of the Sixth Conference of the Construction History Society, Queens' College, Cambridge, 5-7 April 2019, edited by James W.P. Campbell et al, p. 507-527.


Construction History Society 2019

Kan læses digital udgave

From invention to production: The case of prestressed concrete.

Building Knowledge, Constructing Histories. Volume 1. Proceedings, Sixth International Congress on Construction History 2018 (6ICCH), Brussels, Belgium, 9-13 July 2018, edited by Ine Wouters, Stephanie Van de Voorde & Inge Bertels, p. 409-416.


CRC Press, Taylor & Francis 2018

Kan læses digital udgave

The hidden system. How district heating came to town.

Studies in the History of Services and Construction. The Proceedings of the Fifth Conference of the Construction History Society, Queens' College, Cambridge, 6-8 April 2018, edited by James W.P. Campbell et al, p. 3-16.


Construction History Society 2018

Kan læses digital udgave

Gods på vej

Gods på vej, bind2

Gods på vej, bind 3

  
Gods på vej


Vejtransportens danmarkshistorie
Forsyningskæder, teknologi, regulering


De tre bind viser vejtransportens forrygende udvikling.

Første bind fortæller historien fra de første hestevogne og frem til, at mere end 95 % af alt gods fragtes på lastvogn. Den tekniske udvikling og nødvendige infrastruktur beskrives detaljeret herunder forbindelsen med jernbane og skibsfart.

Andet bind viser transport i forskellige forsyningskæder, og forklarer om det, der får teknik til at fungere: organisation, samarbejde og statslig regulering. Bindet afsluttes med eksempler på nye transportsystemers totale forandring af brancher.

Tredje bind indeholder en oversigt over dansk og international forskning, en diskussion af den historiske udvikling og de moderne teorier om transport og logistik. Samtidig bringes et detaljeret emneregister, noter og litteraturliste.

Årene 1950 til 1980 omtales mest, idet samfundet i de år fik en økonomisk fremgang, som sikkert aldrig overgås. Her blev transport en vigtig brik i nutidens højteknologiske samfund.

Bogen kan købes hos www.kulturboger.dk


Forlaget Kulturbøger og Danmarks Tekniske Museum 2016.

1.500 sider, 75 tabeller, 59 figurer, 327 fotos, 2457 noter. Indbinding: matkacheret hardcover.

Samarbejde. De danske museers puljer.

Danske museer arbejder i uofficielle netværk, de såkaldte puljer. Bogen viser det dynamiske samarbejde om herregårde, fiskeri, mad, industri og meget andet. Skrevet sammen med Kirsten Rykind-Eriksen.


Organisationen Danske Museer 2014 88 s.

Kan læses på e-Reolen digitial udgave

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter
En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Rapporten viser, at kun 2 % af danske videnskabelige tidsskrifter fungerer på internationalt professionelt niveau. Derimod må forskere udføre frivilligt typografarbejde o.l. ved mere end en tredjedel af landets over 200 tidsskrifter.

Der gives samtidig en omfattende beskrivelse af den danske branche samt et forslag til, hvorledes den kan bringes op på det internationale niveau.


Danske Videnskabsredaktører 2013 41 s.

Hvordan Danmark får den bedste adgang til forskningsresultater
Forslag til en grundig undersøgelse af Open Access

Bogen advarer mod bibliotekssektoren, som med alle midler - inklusiv de mere tvivlsomme - forsøger at få gennemført en Open Access politik til fordel for bibliotekerne.

Bogen viser, at Open Access som en generel politik ikke kan betale sig og at forskerne slet ikke er interesserede. Samfundet bør i stedet prioritere digitale tidsskrifter og bøger på bibliotekerne, hvilket giver store besparelser. Derfor opfordres Videnskabsministeriet at lave en grundig undersøgelse, inden det beslutter sin politik.


Danske Videnskabsredaktører og Forlaget Kulturbøger, 2011 56 s. (læs)

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter
Forslag fra Danske Videnskabsredaktører

Der er stor samfundsnytte ved at lægge danske tidsskrifter gratis på nettet. Denne rapport fremlægger et forslag til hvorledes det kan gøres på en bæredygtig måde.


Foreningen af Danske Videnskabsredaktører og Forlaget Kulturbøger 2011, 28 s. (læs)

Metoder i arbejdslivet.
- forskningens veje til indsigt - 2.

Antologi om metoder til at studere arbejdslivet.


Pernille Tanggaard Andersen, Michael Pedersen, Anders Buch og Jørgen Burchardt (red.)
Syddansk Universitetsforlag/Tidsskrift for Arbejdsliv 2010, nr. 1. 104 s. (læs mere)

Stålets mænd.
Det Danske Stålvalseværk 1940-1962.

Etableringen af et stålværk i et land uden traditioner og midt under en verdenskrig var en bedrift. Bogen er tilegnet de stålets mænd, der gjorde værket muligt.
Illustreret med 275 billeder og med DVD med tre film.

Danmarks Tekniske Museum og Forlaget Kulturbøger 2009. 248 s.

Kan læses på e-Reolen digital udgave

Metoder i arbejdslivet.
- forskningens veje til indsigt - 1.

Antologi om metoder til at studere arbejdslivet.


Pernille Tanggaard Andersen, Michael Pedersen, Anders Buch og Jørgen Burchardt (red.)
Syddansk Universitetsforlag/Tidsskrift for Arbejdsliv 2009, nr. 4. 104 s. (læs mere)

Walker Danmark
Lydpotter, arbejde og ledelse.
Walker Danmark - fra håndværk til multinational business

Historien har især fokus på de sidste 30 år, hvor den danske virksomhed inden for reservedele til biler blev en del af en international koncern.
Det vises hvorledes amerikansk historie indvirker på den danske, og hvordan globaliseringen i erhvervslivet sker gennem en tæt integration af nationale virksomheder, bla.a. gennem introduktion af nye ledelsesformer.

Middelfart Museum og Forlaget Kulturbøger 2008. 160 s.

Kan læses hos e-Reolen digital udgave

Hvidbog om dansk forskningsformidling
Hvidbog om dansk forskningsformidling
Viden giver velstand

Den nye informationsteknologi giver store muligheder for at sprede videnskabelige resultater. Hvidbogen giver sit bud på, hvorledes det er muligt at øge danske forskeres synlighed. Den bygger på en skarp analyse af den aktuelle formidling.
Syddansk Universitetsforlag 2007. 56 s. (læs bog)

Fra universitet til samfund
Fra universitet til samfund.
Forskningsformidlingens infrastruktur

Hvordan får vi bedst spredt forskningen fra universiteterne og ud i det danske samfund? Det har bilagsbind til "Hvidbog om dansk forskningsformidling" en skarp analyse af.
Syddansk Universitetsforlag 2007. 186 s. (læs bog)

Selskaber og tidsskrifter
Selskaber og tidsskrifter
Forskningsformidlingens infrastruktur

Der er mange aktive institutioner i det danske samfund, som udfører den vigtige samfundsopgave at formidle forskningsbaseret viden: Mere end 300 forlag, 600 tidsskrifter og 500 videnskabelige selskaber.
Syddansk Universitetsforlag 2007. 484 s. (læs bog)

Lige ud ad landevejen
Lige ud ad landevejen
Med hestevogn og bil på amternes veje 1868-2006

Oversigt over periodens vejudvikling med facts og baggrundviden, men fortæller også de mange spændende historier om livet på og ved de amtslige veje set gennem de rejsendes og vejbyggernes øjne. Rigt illustreret.


Jørgen Burchardt og Mette Schönberg
Syddansk Universitetsforlag 2006. 383 s.

Kan læses på e-Reolen digital udgave

Stress en guds gave eller
Stress
En guds gave eller et satanisk mesterværk?

Antologi om stress set af forskere, som mener at det ikke er et individuelt problem men arbejdspladsens. Artikler: Fra symptom til et komplekst samspil, Erfaringer fra en stressklinik, Indflydelse i vidensarbejdet, Stress blandt gymnasielærere, Moderne ledelse, Stress nok til alle?, Stress - et fælles ansvar.


Jørgen Burchardt m.fl. (red.)
Syddansk Universitetsforlag/Tidsskrift for Arbejdsliv 2007, nr. 2. 134 s. (læs mere)

Dansk arbejdslivsforskning
Forskere og ressourcepersoner

Aktuel fortegnelse over landets forskere og ressourcepersoner inden for området arbejdsliv. Mere end 500 personer er beskrevet med viden om arbejdspladser, arbejdsmarked og arbejdsmiljø.
Center for Studier i Arbejdsliv/Syddansk Universitetsforlag 2006. 122 s.

working life in Denmark
Working Life in Denmark
Researchers and Experts

Aktuel fortegnelse over landets forskere og ressourcepersoner inden for området arbejdsliv. Mere end 500 personer er beskrevet med viden om arbejdspladser, arbejdsmarked og arbejdsmiljø. Engelsk udgave.
Center for Studier i Arbejdsliv/Syddansk Universitetsforlag 2006. 122 s.

En dansk bushistorie
En dansk bushistorie
Busbyggeri på Aabenraa Karrosseri 1930-2004

Ingeniøren: Solidt arbejde, den gode historie, fængslende som en god roman, god og sober fremstilling, fremragende CD-rom.

Vintage Nyt: Fortæller levende, spændende bog, gennemført med historisk akkuratesse, let læseligt sprog, til fulde lykkedes.

Busbladet: Spændende læsning, der visse steder kommer hen i gysergenren, absolut interessant og læseværdig bog.

Danske Busvognmænd: Meget grundig og levende fortalt bog, præget af stor fortælleglæde og grundige kildestudier, eksemplarisk i sin grundighed, kan varmt anbefales.

Inkl. DVD En bus bliver til. 52 min.
Jørgen Burchardt
Museumsrådet for Sønderjyllands Amt/Forlaget Kulturbøger 2005. 184 s.

Kan læses på e-Reolen digital udgave

Da ost blev for alle
Da ost blev for alle
100 års udvikling set fra Brørup Mejeri


Jørgen Burchardt
Museet på Sønderskov/Forlaget Kulturbøger 2005. 112 s.

Kan læses hos e-Reolen digital udgave


Historiens lange tråd
NKT Trådværket 1899-1999


Jørgen Burchardt
Middelfart Museum 1999. 308 s.


NKT 100 år.
Tusinder af flittige hænders værk


Jørgen Burchardt og Gitte Kjær
NKT Holding 1998. 288 s.


Arbejdsliv og ny teknologi.
Vilh. Langes Tobaksfabrik, Slagelse, 1873-1966


Jørgen Burchardt
Sorø Amts Museum/Kulturbøger 1995. 208 s.


Medicin og helbredelse
Fåborg Løve Apotek 150 år


Jørgen Burchardt
Fåborg Løve Apotek 1987. 40 s.


Fabrik
Arbejdsmandens historie i 100 år


Jørgen Burchardt
Forlaget Fremad 1982. 112 s.


De nye tider.
Hvordan industrialiseringen forandrede vores dagligdag.


Jørgen Burchardt m.fl. (redaktør og bidragsyder)
Nationalmuseet 1981. 112 s.


Industri & håndværk.
Genstande på de danske museer


Jørgen Burchardt
Kulturbøger 1993. 80 s.


Team-organisering af arbejdet.
Tidsskrift for Arbejdsliv 2005, nr. 1


Jørgen Burchardt m.fl. (red.)

Læs helle udgivelsen her.
Center for Studier i Arbejdsliv/Syddansk Universitetsforlag. 112 s.


Seniorer på arbejdsmarkedet
Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 3, 2002


Jørgen Burchardt m.fl. (red.)
Center for Studier i Arbejdsliv/Syddansk Universitetsforlag 2002, 112 s. (læs mere)


Grav hvor du står
Håndbog i at udforske et arbejde.


Jørgen Burchardt m.fl. (redaktør og bidragsyder)
Forlaget SOC 1982. 238 s.


Ting på museer.


Jørgen Burchardt m.fl.
Fynboer i 100 år, 1991, 33 s.


Arbejderliv.
8 arbejdere fortæller


Jørgen Burchardt og Poul V. Nielsen

Forlaget SOC 1981. 144 s.


Arbejdererindringer
Metode, kildekritik, indsamling, benyttelse


Jørgen Burchardt m.fl.
Erhvervsarkivet 1979. 239 s..


Vi lærte at arbejde
Arbejderklassens lokalhistorie.


Jørgen Burchardt
Forlaget SOC 1981. 128 s.


Sidste danskbyggede bus. Undersøgelse af Aabenraa Karrosseri.
Rapport Museet på Sønderborg Slot i samarbejde med Institut for Sønderjysk Lokalhistorie 2004, 315 s.

Grenå Mejeri. Mellem håndværk og industri. Rapport, Dansk Landbrugsmuseum 2004. 355 s.

Walker Danmark 1935-2002. En virksomheds vej til international integration. 65 s. Rapport. Middelfart Museum 2002.

Walker Danmark Sommer 2002. Rapport. 356 s. Middelfart Museum 2002.

Nye transportformers innovationsforløb. Den sociale konstruktion af ny teknologi. Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet 2002.


International markedsdannelse under kartellernes dominans. Eksempel fra jernindustrien. NKT Trådværket 1898-2000.
Paper ved 24nd Nordiske Historikermøde august 2001. Århus Universitet 47 s.

Hvilken viden skal mistes? Nye bevaringsstrategier for det post-industrielle samfunds kulturarv. Paper ved Preserving the Present for the Future. Strategies for the Internet. The Royal Library Copenhagen June 18.-19. 2001 32 s.

Altid 99,9% Groupcare og det danske marked for groupware. 33 s. Rapport 2000.

Trafikmønstre og trafikkultur. Undersøgelse af transporten omkring lillebæltsbroerne og Vestfyn 1920-2000. Middelfart Museum 2000. Rapport.

Den sidste ost. Brørup Mejeri februar 1999. Museet på Sønderskov 1999. 115 s. Rapport.

Signalement af den danske fjernvarmeindustri. En aktuel beskrivelse af værker og følgeindustri
. Danmark Teknisk Museum 1998. 183 s. Rapport.

Faktorer bag industriudvikling. Rapport, Kungl. Tekniska Högskolan, avd. för teknik- och vetenskapshistoria. Enheten för Industriminnesforskning. 1997.

Billeder. NKT Trådværket, Middelfart.
Middelfart Museum 1997. 188 s. (samtidsundersøgelse, rapport)

Indtryk og indblik. Trådværket NKT Middelfart marts 1997
. Middelfart Museum 1997. 56 s. (samtidsundersøgelse, rapport)

Bindegarn og tovværk. Lyndokumentation af L.P. Weidemann A/S. Rapport. Langelands Museum 1996. 2 bd. 150 s.

Den danske tovværksindustri. Rapport om undersøgelse. Langelands Museum 1996. 38 s.

Lille Vildmose Centeret. Aktivitets- og oplevelsescenter. Beskrivelse. Økomuseet Lille Vildmose 1995. 65 s.

Life at Work and New Technology. 18 s. Paper til konferencen Culture and Everyday Life in Differentiated Societies, Aalborg Universitet 1995. 

Plan for Danmarks Vejmuseum. Museum for vej og trafik. Oplevelses- og aktivitetscenter
. 64 s. 1994 

Det vitenskapelige tidsskrift. Nordisk Ministerråd 1994 182 s. (medredaktør og bidragsyder: Tidsskrift for nordisk videnskabspublicering - en efterfølger til NOP-Nytt?.

Dokken. Museums- og feriecenter, Kbh. 1993. 64 s. (medforfatter og redaktør).

Og sangen forsvandt. Arbejdet kultur 1870-1970. Tobaksarbejdet på Vilh. Langes Tobaksfabrik. 130 s. Speciale ved Københavns Universitet 1993.

Museumscenter Dokøen. Udkast til projekt for museums- og feriecenter, Kbh. 1992. 36 s. (medforfatter og redaktør).

Undervisere og foredragsholdere. (medredaktør) Fynboer i 100 år 1991. 24 s.

Netværk for humanister - Idéerne bag et nordisk netværk for kulturhistorikere. NIF, Åbo 1991. Papers nr. 1. 16 s.

Information og dokumentation inden for Humaniora. DANDOK-notat nr. 15. 1992. Medforfatter. 

Communication Network for Researchers Within the Humanities. I: Humanities Information,   NORDINFO rapport nr. 20, Espo 1992. Papers fra Anglo-Nordic Seminar, Copenhagen 7.-9.th of June 1991. Cultural Heritage and Humanities Research, Problems and possibilities in the light of new technology.

Industrien på museum. De antikvariske opgaver omkring industrien. Manuskript 52 s. 1990.

Før og nu. Tulip Faaborg 1888 - 1988. 24 s. 1988.

Humaniora on-line. 15 s. 1988.

Flygtninge i Faaborg. Faaborg kulturhistoriske Museer 1987. 20 s. 

Maritim bibliografi, 1976- 1986 (medredaktør).

Serien NEFA Dokumentation. Heriblandt Nordisk bibliografi for folkelivsforskere, 1979-1994. (medarbejder bl.a. producer).

Guide til maritimt kildemateriale, 1977 - 1981 og 1983 (medredaktør).

90 år - 1895-1985. SiD Nyborg A, 1985. 47 s. (medredaktør og forfatter).

Forskningens politik - en debatbog. Kbh. 1984. (bidragsyder).

Arbejdererindringer, Køge. Midtvejsrapport. 1980. 68 s. (redaktør).

Arbejdererindringer, Køge. Indhold og indeks. Køge 92 s. (redaktør).

Midtvejsrapport for projekt for indsamling af arbejdererindringer, Slagelse. Bd. 1 Tekst. , 31 s., 1978. Bd. 2 Bilag, 44 s., 1978 (medredaktør og forfatter).

Rapport om prøveindsamling i Slagelse. 32 s. 1979 (medredaktør og forfatter).

Dans og dansemusikere i folkeligt miljø. Især i sidste halvdel af forrige århundrede. 1977. 53 s. (medforfatter).

Medforfatter til: Bukkehøjgård, matr. nr. 10, Ågerup by, Ågerup-Kirkerup sogn. Opgave IEF. 123 s.  

Desuden har jeg skrevet en lang række kronikker, populærvidenskabelige artikler, notater, anmeldelser samt udarbejdet videofilm og udstillinger.


 
 
 

 
  Jørgen Burchardt   l  Nyborgvej 13    l   5750 Ringe    l   62623617   l    jorgen (at) burchardt.name