Attitudes towards bridges and local mobility:
Cooperation, technology, economics, and politics through the ages

Selvom vi kender beskrivelser af mange individuelle broer og deres konstruktion, har forskere ikke undersøgt broers relationer i en bredere forstand. Denne artikel ser på broer i et langsigtet perspektiv. Den beskriver, hvordan holdningerne ændrer sig betydeligt over tid. Artiklen bygger på mikroundersøgelser om broer og deres lokale samfund i seks områder. Områderne er udvalgt for at vise løsningers variation i forskellige geografiske og trafikale situationer, og broerne spænder fra små til store og omfatter også en aldrig bygget. Tiden spænder fra det tidspunkt, hvor en bro først blev udtænkt, måske i middelalderen, og frem til i dag.

Paper. 11 s. Mobilities: Disruptions and reconnections. T2M 20th Annual Conference, Padua, 21-24 September 2022.

Scroll to Top