Forside

Papers

Bøger

Artikler

Undersøgelser

Redaktion

Medlemskaber

Kompetencer

Uddannelse

Referencer

 

 

Artikler af Jørgen Burchardt

Brobyggeren Klaus H. Ostenfeld. I:Vejhistorie nr. 34-35, 2019, s. 3-17.Til artiklen.

Broulykkers historie. Tekniske konstruktioners begrænsning. I:Vejhistorie nr. 34-35, 2019, s. 41-51. Til artiklen.

Flexicurity. The Danish Model. I: B. Bowden, A. McMurray, A. Gould og J. Muldoon (eds.): The Palgrave Handbook of Management History. Palgrave Macmillan 2019.

“Ingen bånd der binder mig…” Industriens udflytning og modernisering i efterkrigsårene. I: TEMP 2019, s. 102-124.

Ostens danske kulturhistorie. I: Gefjon 2019, s. 40-85. Til artiklen

Parkeringshuse ‑ hvordan de blev en del af bybilledet og til sidst en kommunal opgave. Trafik & Veje, marts 2019, s. 58-60. Til artiklen.

Broen til Fanø. 100 års mislykkede planer. Sjæklen 2018, (2019), s 59-85. Til artiklen.

Vejen til det industrielle byggeri. 15 års forceret teknologiudvikling 1945-1960 I: Fabrik & Bolig, Det Industrielle Miljø i Norden 2018, s. 9-33. Til artiklen.

There must be money in the bank I: Ech cherki Dahmali: Technical Heritage & Cultural Identity, CIMUSET, Paris 2018, s. 89-98. Til artiklen.

Autoværnet - et dansk verdenspatent I:Trafik & Veje, juni, 2018, s. 52-54. Til artiklen.

Tanker om historiens nytte I:Vejhistorie, nr. 31, 2018, s. 22-23. Til artiklen.

Betalingsbro til Fanø. I:Trafik & Veje, februar 2018, s. 48-49. Til artiklen.

Den danske varetransport på vej. En mangesidet aktivitets historie og struktur. I:Erhvervshistorisk Årbog 2017, nr. 2., s. 1-73. Til artiklen.

Parkering skal ikke være en offentlig opgave. I:Trafik og Veje, december, 2017, s. 44-45. Til artiklen.

Disruption og planlægning af store infrastrukturprojekter - fra forslag til Lillebæltsbro i 1855 til realiseringen i 1935. I:Vejhistorie, Volume nr. 29, 2017, s. 3-16. Til artiklen.

Have the Good Times for Transport History Ended? A Scientometrical Study of Danish Transport History. I:Mobility in History, Volume 7, 2016, s. 157-168. Artikel hos udgiveren.

Fejlbehæftede Open Access manuskripter er gift for videnskaben.. I:Altinget, 27. april 2016.

Forskerbetalt Open Access giver mindre og dårligere forskning. I: Altinget.14. april 2016 Til artiklen

Danske veje i Ghana. I: Vejhistorie. Tidsskrift fra Dansk Vejhistorisk Selskab nr. 26, 2015, s. 3-17. Til artiklen

The Dead on the Road: Animitas in Chile - Remembering the dead, from folklore to political action.. I: Newsletter. International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility Volume XII, No 3, November 2015, s. 6-12. Til artiklen

The new Danish Maritime Museum.. I: Journal of Transport History Volume 36, No 1, 2015, s. 120-122. Til artiklen

Danske veje på Guldkysten.. I: Vejhistorie. Tidsskrift fra Dansk Vejhistorisk Selskab nr. 25, 2014, s. 12-23. Til artiklen

Kan motorkøretøjer på vej blive en konkurrent til toget?.. I: Busbladet udgivet af Bushistorisk Selskab nr. 78, 2015, s. 14-16.

Researchers outside APC-financed Open Access. Implications for scholars without a paying institution.. I: SAGE Open 11 s., 2014. Til artiklen

Janne Heigaard og Jørgen Burchardt: Guide til forlagskontrakter. I: danskforfatterforening.dk, Dansk Forfatterforening 2014. Til guiden

Faldloddet - et måleinstrument for vejes bæreevne. I: tekniskMuseum.dk Årbog 2012, s. 48-65, 2013. Til artiklen

Jørgen Burchardt, Ralf Roth and Stefan Tetzlaff (red.): T2M Bibliography 2011. 2012. (til bibliografien)

Nedskæringer uden åben diskussion. 6 % færre forskningsmidler - visse fag taber yderligere 30 % forskning. I: Forskningsfrihed? Juni 2012. (læs artikel)

Interaktive bøger - vær beredt som forfatter. I: Forfatteren 2012, nr. 4, s. 8-9 (medforfatter Kaare Øster). (læs artikel)

Open Access - en trussel mod videnskaben. I: Bibliotek for Læger 2011, nr. 203, s. 346-53.

Open Access er bibliotekernes redning. I: Ugeskrift for Læger 2011; 173(6), s. 451-.

Arkæologiens udfordringer i forskning og forskningsformidling. I: Arkæologisk Forum, nr. 24, 2011, s. 2-8.

Vejes bæreevne, hestevogne og bilismens syv gennembrud. I: Vejhistorie, nr. 18, 2010, s. 3-14. (læs artikel)

Slut med populærvidenskab. I: Aktuel Naturvidenskab, nr. 3, 2010.

Da bibliotekarer kvalte dansk forskningsformidling. I: Ingeniøren juni 2010. (læs artikel)

Mere tvang og styring på vej til forskerne. I: Forskningsfrihed?, juni 2010. (læs artikel)

En rullende revolution - ballondækkets historie. I: tekniskMusum.dk Årbog 2008, 2009, s. 18-25. (læs artikel)

Middelfarts erhvervsliv. 6 s. 2008. Prøvekapitel til antologiserie (fortroligt projekt).

Barrierer for Open Access. Hvorfor al videnskab af kvalitet endnu ikke er på nettet. I: DF Revy nr. 7, 2008, s. 4-7. (læs artikel)

Teknologi og arbejde. I: Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 3. 2007, s. 4-8. (fl. forf.) (læs artikel)

The design of roads as a craft. The role of research, experiments and experiences in road construction 1880-1960. 16 s. I: Proceedings, Fifth Annual Conference of the International Association for the History of Transport, Traffic & Mobility, 2007. (læs artikel)

New Conditions for the Work of Preservation of the Cultural Heritage. I: TICCIH Bulletin, nr. 3, 2007.

Stress. En guds gave eller et satanisk mesterværk?. I: Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 2, 2007, s. 5-10. (flere forf.) (læs artiklen)

Ny teknik skal tøjles og udvikles. Samspil mellem forbud og tekniske forbedringer af lastbiltransport 1900-2000. I: Årbog for Teknisk Museum 2006, 2007, s. 40-57. (læs artiklen)

Forskningslandskabets økologiske mangfoldighed. Analyse af vidensspredning og videndeling set ud fra artikler, bøger og personlige netværk. I: Dansk BiblioteksForskning, nr. 1, 2006, s. 53-68. (læs artiklen)

Opfindelse, teknisk modenhed og teknologisk gennembrud. Eksempler fra introduktionen af nye motorer til busser. Hvornår var det nu det var? . I: Årbog for Danmarks Tekniske Museum 2005 (2006), s. 24-38. (læs artiklen)

Dansk bushistorie. Håndbyggede busser fra Aabenraa Karrosserifabrik 1947-2004. I: Sønderjysk Månedsskrift, nr. 4 2005, s. 135-141.

Teamorganisering - en introduktion. I: Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 1, 2005, s. 5-8 (fl. forf.) (læs artiklen)

Sommer hele året. Signalement af den danske fjernvarme. I: Årbog for Danmarks Tekniske Museum 2003-2004 (2005), s. 6-19. (læs artiklen)

Industrikulturens bevaring. Erfaringer fra fire museers indsamling I: Danske Museer, nr. 5 2004, s. 22-26.

Hvornår får vi et rigtigt museum for vejtransport? I: Vintage Nyt nr. 416, 2004, s. 12-15.

Skrotbaseret stålproduktion. Det Danske Stålvalseværk som Danmarks største genbrugsvirksomhed 1942-2002. I: Årbog for Teknisk Museum 2002, 2004. S. 6-21.

Landets mest sammensatte og omskiftelige arbejdsplads? Livet på en arbejdsplads med mange kulturer. I: Nyere Tid nr. 25, 2003, s. 6-8.

En arbejdsplads - mange kulturer. Livet på og omkring Flyvestation Vandel. I: Vejle Amts Årbog 2002, s. 50-68.

Introduktion af nye ledelsesformer - da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920. I: Tidsskrift for arbejdsliv nr. 4, 2001 s. 69 - 90. Introduktion af nye ledelsesformer

Which knowledge had to be lost?. I: Preserving the Present for the Future, Biblioteksstyrelsen 2001, s. 55-70. (læs artikel)

Verdenshistoriens største hukommelsestab. I: Bok og Bibliotek nr. 3, Oslo 2001 s. 24 - 27.

Et kobberværk i Grønland - pionérvirksomhed i ødemarken 1904-15. I: Fabrik og Bolig nr. 2, 2001, s. 3-34. Medforfatter.

Verdenshistoriens største hukommelsestab. I: Søndag Aften Februar 2001, www.cultur.com/2001/0298.html

Den digitale kulturarv forsvinder. I: Teknik @ Kultur 29/10 2000, www.teknik-og-kultur.dk/8-118.htm

Hvor stort er det danske Internet? I: Teknik @ Kultur 29/10 2000, www.teknik-og-kultur.dk/8-119.htm

Danske model for indsamling fra Internettet. I: Teknik @ Kultur 29/10 2000, www.teknik-og-kultur.dk/8-120.htm

Kulturarw3 - et svensk forbillede. I: Teknik @ Kultur 29/10 2000, www.teknik-og-kultur.dk/8-121.htm

Institution for dynamisk indsamling af Internettet. I: Teknik @ Kultur 29/10 2000, www.teknik-og-kultur.dk/8-122.htm

Modern mining Technology 100 Years ago - A Look at a Pioneer mining Operation in Southern Greenland. I: This is Greenland 2000, s. 156-161. Medforfatter. Greenland Review, Arctic/Northern Culture (læs artiklen)

Ingeniør M. Ib Nyeboe - En pionér i Grønland. I: Grønland 2000. Medforfatter. (læs artikel)

Ildsjæle for arbejdsmiljøet. I: Tidsskrift for Arbejdsliv, 2. årg. 2000, s. 107-111.

Kan vi stole på jubilæumsskrifter? Sammenlignende anmeldelse af syv virksomhedshistorier. I: Fabrik og bolig, nr. 1, 2000, s. 44-58. (læs artikel OBS 13 MB)

Signalement af den danske fjernvarme. I: Nyere Tid, nr. 17, 1999, s. 6-7.

Museerne klar til kommunikation på Internettet. I: Danske Museer, nr. 6, 1999, s. 35-39.

Fjernvarmens folkelige gennembrud. I: Fjernvarmen, nr. 11, 1997, s. 30-32, 1997.

Søm og skruer. Nutidsdokumentation af en storindustri i jernindustrien. I: Nyere Tid, nr. 14, 1997, s. 7-8.

Nordeuropas sidste tovværksfabrik med naturfibre. I: Nyere Tid, nr. 14, 1997, s. 9-10.

Tovværk binder landet sammen. I: Nyere Tid nr. 14, 1997, s. 11.

Danmarks første fjernvarme. I: Fjernvarmen, nr. 11, 1997, s. 26-28.

L.P. Weidemanns Bindegarns- og Tovværksfabrik. Maskiner og bygninger. I: Fabrik og Bolig nr. 2 1996, s. 5-29.

Tidsskrift for nordisk videnskabspublicering - en efterfølger til NOP-Nytt?. I: Det vitenskapelige tidsskrift. Nordisk Ministerråd 1994.

15 år med Nord Nytt. I: Nord Nytt, nr. 53, 1993, s. 21-25.

Orlogsværftet - en indsamling af erindringer om arbejdslivet på værftet. I: Nyere Tid, nr. 6 december 1993, s. 6-9 (medforfatter).

Et humanistisk netværk. I: Humanistiske Data, nr. 2, 1991, Bergen, s. 46-50.

Et dårligt ægteskab. I: STAVN 1991, s. 15-25.

At sætte menneskelivet i kasser. Registreringssystem for etnologisk materiale. I: KARK, 1990, s. 13-21.

Mælk til de fattige. I: STAVN 1990.

Kulturhistorie og informationsteknologien. I: Nord Nytt nr. 36, s. 43-51. 1989.

Arbejdet på et provinsmuseum. I: NEFA Information. Temanr. Hvor fører vejen hen. 1989, s. 4-6.

Arbejdstøj. I: Rødder nr. 1, 1988, s. 9 - 12.

Fisker i Falsled. I: Stavn, 1988, s. 36-38.

Arbejdstøj. Udforskning af en dragtforms udvikling og funktion. I: Nord Nytt nr. 31 1987, s. 40-50.

"Det aflagte arbejdstøj skal på museum". I: Levnadsöden, nr. 1, 1986 s. 8.

Folkeforskning. I: Forskningens politik, red. Jytte Hilden og Ole Lindboe, 1984, s. 76-82, 100-101.

Oral History. People. s History and Social Change in Scandinavia. I: Oral History. The Journal of the Oral History Society, vol. 8, no. 2, s. 25-29.

Arbejdererindringer og lokalhistorie. I: Nye strømninger i dansk lokalhistorie, Århus 1981, s. 143-154.

Arbejderne har også historie. I: Forskningen og Samfundet, 1980 (medforfatter).

A/ S J. Smiths Papfabrik - planer for et arbejdende fabriksmuseum. I: Nord Nytt, nr. 3, 1979, s. 42-48 (medforfatter).

Interviewindsamling. I: Arbejdererindringer - teori, metode og indsamling, Erhvervsarkivets forlag 1979.

Erindringernes indsamling, registrering og udnyttelse. I: Arbejdererindringer - teori, metode og indsamling, Erhvervsarkivets forlag 1979.

Fabrikken som klassesystem. I: Nord Nytt, 1979 nr. 3, s. 49-58. (læs artikel pdf 8 MB)

De nye tider. Folket skriver sin egen historie. I: Dansk tidsskrift for museumsformidling, nr. 4, 1979, s. 42-46.

Den industrielle produktion. I: De nye tider. Hvordan industrialiseringen forandrede vores dagligdag, Nationalmuseets forlag 1978.

Billedalbummet. I: De nye tider. Hvordan industrialiseringen forandrede vores dagligdag, Nationalmuseets forlag 1978.

Skriv erindringer. I: De nye tider. Hvordan industrialiseringen forandrede vores dagligdag, Nationalmuseets forlag 1978.

Arbejdererindringer. I: Industrialismens bygninger og boliger, nr. 2, 1977 (medforfatter).

Industrialismens kraftmaskiner i Viborg Amt. I: MIV, Museerne i Viborg Amt, nr. 6, s. 32-43.

Beskrivelser af fabriksanlæg - Dansk Tarifforenings arkiv. I: Industrialismens bygninger og boliger, Det industrielle miljø. Nr. 2, 1976, s. 26-31.

 
 
 

 
  Jørgen Burchardt   l  Nyborgvej 13    l   5750 Ringe    l   62623617   l    jorgen (at) burchardt.name