Arbejderens historie

Arbejderens historie

Det mulige og umulige for arbejderklassens historieforståelse

3. nordiska arbetarkulturseminariet, Vardagsliv, medvetande och klass, bd. 8, s. 21-30. 1989.

Scroll to Top