Åsum Bro

Til tider Fyns vigtigste

Tilbage i tid var de vejfarendes største problemer ikke dårlige veje, men vandløb og sumpede enge. Her lå Odense Å øst for Odense som en stor, sølvglinsende forhindring. Kun ved Åsum var åen passérbar og faktisk det eneste sted over Odense Å, indtil Møglebro omkring år 1200 rejstes for enden af Nedergade, omtrent hvor Frederiksbroen ligger i dag.
På vej til sit udløb i fjorden løb Odense Å ved Åsum gennem en ås af sten og grus. Derved skabtes et meget bredt og meget lavvandet åløb med en fast og højtliggende bund og blev derved det mest hensigtsmæssige sted at passere åen. Denne artikel kaster lys over Fyns (til tider) vigtigste bro.

Fynske Årbøger 2021, s. 87-105.

Scroll to Top