L.P. Weidemanns Bindegarns- og Tovværksfabrik

L.P. Weidemanns Bindegarns- og Tovværksfabrik

Maskiner og bygninger

En af Langelands største virksomheder var i fare for at blive nedlagt. Endnu stod maskiner og udstyr som ved fabrikkens genopbygning i 1936 efter en brand med en central dieselmotor til at drive alle de mange karte- og spindemaskiner.

Fabrikken kørte lejlighedsvis produktion af bindegarn, hvilket blev dokumenteret gennem et feltarbejde med deltageropservation, video, fotografier og interviews. Samtidig indsamledes genstande til museet.

Fabrik og Bolig nr. 2 1996, s. 5-29.

Scroll to Top