Velkommen til mit værksted. Her kan du se, hvad jeg arbejder på i øjeblikket. Samtidig får du en oversigt over min produktion.

Hjemmesiden ses bedst på computer (på et tidspunkt også på mobil). Den opdateres jævnligt. Hver af mine 238 bøger, artikler og papers (juli 2022) er præsenteret kort. Samtidig kan du via emneregisteret hurtigt kan overskue bidragene. Det vil også komme på engelsk for mine internationale kolleger.

Under “Emner” findes en thesaurus. Mine bidrag er opdelt i bøger, artikler og papers. Alle har de nyeste bidrag først og ældste sidst på listen.

Siden vil blive udvidet med mere om mit aktuelle arbejde og hvad jeg ellers går rundt og tænker og laver – blandt anden vil der komme en liste over foredrag, som kan bestilles.

Bare man vælger et tilpas snævert emne, kan man med et par års arbejde blive en af verdens få eksperter på området. Der er mange emner at tage fat på omkring min interesse: mennesker og teknik.

Mine seneste seks bidrag:


 • Paperless administration and international business integration
  The transition of the patent system from 1960 to 2000 I flere hundrede år var internationalt erhvervssamarbejde baseret på kommunikation og opbevaring af information på papir. Til en vis grad ændrede kommunikationsmåden sig med introduktionen af tekniske innovationer som telegraf, telefon og telex. Men den virkelige forandring skete, da både kommunikationen og lagringen af informationer […]
 • De fem halskovbroer
  Interessekonflikter, byudvikling og ændrede trafikformer omkring Korsør Mellem Korsør By og halvøen Halskov nord for har der siden 1847 været fem broer. Deres historie har til tider været dramatisk og konfliktfyldt, mens de til andre tider blot har befordret transporten og hjulpet egnsudviklingen. De første broer var begivenheder. Aviser i andre landsdele omtalte dem. Turister […]
 • Hvidbog. Center for dokumentation og information. Den vejbaserede infrastruktur 1865-1965
  Dansk Vejhistorisk Selskab fremlægger et forslag til et Center for dokumentation og information i forbindelse med en diskussion af bevaring af fortidsminder i forbindelse med Kulturministeriets forslag til ny Museumslov. Centeret skal over en årrække give et kvalificeret overblik over landets ældste anlæg. Det skal fungere mindst syv år, da det tager tid at opbygge […]
 • Systems for standardized precast concrete elements: The case of the Larsen & Nielsen system
  Many systems for large-scale industrialized building in precast concrete were developed in the beginning of the post-war period after the Second World War. One of the most important systems was constructed by the Danish company Larsen & Nielsen.Thanks to intensive development work, it was possible to switch to industrial construction of houses in just 15 […]
 • Roadpricing – det har vi da haft
  Historien om milepenge fra 1661 Der bliver talt meget om brugerbetaling og ikke mindst om, hvordan trafikanter i en grøn økonomi skal betale for at benytte vejnettet. Her er roadpricing en af løsningerne, hvor man betaler efter, hvor meget man kører på vejene.Roadpricing er faktisk ikke noget nyt i Danmark. Det har fungeret i mere […]

“Ballondæk” er en af de vigtigste teknologier for vejtransporten. De punkterede sjældent og var skånsom for vejene. Derved gjorde de transport med store køretøjer mulig.

Mennesker skaber teknik – og teknik skaber mennesker

De fleste af mine værker handler om mennesker og teknik. Der er en todelt vinkel: menneskene lærer, udvikler og spreder viden om teknik; på den anden side giver den anvendte teknik store muligheder, men ofte samtidig stramme rammer for menneskers aktiviteter.Min hidtil største bog måtte jeg dele i tre bind. “Gods på vej” om vejtransport har heldigvis fået gode anmeldelser.

Forlaget Kulturbøger og Danmarks Tekniske Museum 2016. 1.518 sider, 75 tabeller, 59 figurer, 327 fotos, 2457 noter.

Anmeldelse i ICON. The Journal of the International Committee for the History of Technology, vol. 24, 2018/2019:

Burchardt’s ambition, as the organization of the book indicates, is one of completeness. He aims to capture the scale and scope of road freight transport with the help of a multitude of examples – and the book indeed contains useful details on above all transport technology, transport regulations and supply chains – and thus to illustrate the transformation of Denmark to a high-tech society.

Anmeldelse i Historisk Tidsskrift, nr. 118, 2018:

(på vej – den var god).


Min mest læste artikel er min artikel om transport i Ghana. Mere end 10.000 personer har downloaded artiklen. Jeg har angivet, at det er en foreløbig artikel, som ikke må citeres, men alligevel citeres den flittigt i afrikansk forskning.

Rul til toppen