Velkommen til mit værksted. Her kan du se, hvad jeg arbejder på i øjeblikket. Samtidig får du en oversigt over min produktion.

Hjemmesiden ses bedst på computer (på et tidspunkt også på mobil). Den opdateres jævnligt. Hver af mine 241 bøger, artikler og papers (februar 2023) er kort præsenteret. Samtidig kan du via emneregisteret overskue bidragene. Det vil også komme på engelsk for mine internationale kolleger.

Under “Emner” findes en thesaurus. Mine bidrag er opdelt i bøger, artikler og papers. Alle har de nyeste bidrag først og ældste sidst på listen.

Siden vil blive udvidet med mere om mit aktuelle arbejde og hvad jeg ellers går rundt og tænker og laver – blandt andet er de første foredrag kommet på; andre emner kan aftales.

Bare man vælger et tilpas snævert emne, kan man med et par års arbejde blive en af verdens få eksperter på området. Der er mange emner at tage fat på omkring min interesse: mennesker og teknik.

Mine seneste fem bidrag:


 • Fra 7 til 3.367 køretøjer dagligt
  trafiktælling på Sebbersund Bro I 1880 opførtes en ny bro, og da den skulle finansieres gennem brugerbetaling, kan regnskaberne vise trafikkens omfang. I gennemsnit kørte 7 køretøjer over broen. I dag kører langt mere end 3.000 køretøjer dagligt på broen. Trafk & Veje, marts 2023, s. 8-10.
 • Historien om Sebber Bro. Det lokale og landspolitiske spil
  Købstaden Nibe havde i 1870’erne mistet en stor del af sit opland, men med en bro over Sebbersund kunne byen genvinde et par sogne på Løgstørs bekostning. Trods flere kommunale udvalgs ihærdige indsats var det ikke lige til at få opført en bro. Da det endelig lykkedes, måtte der opkræves bropenge. Der blev bygget et […]
 • Caring for people but also for nature? Silent Spring and awareness of pesticides in Denmark, 1944–1973
  Dette papir diskuterer den offentlige bevidsthed om de trusler, som pesticider udgjorde i midten af det 20. århundrede. Den fokuserer på Rachel Carsons bog Silent Spring, som ved sin udgivelse i Danmark i 1963 sendte et wake-up call via en skarpskåret dokumentation af trusler mod naturen. Artiklen analyserer holdningerne til farer fra pesticider udtrykt af […]
 • Cheminova – en miljøforurener i Måløv
  Efter blot ni år i Måløv fik kemifabrikken Cheminova afleveret et minde til eftertiden: Imange år fremover står et pumpeværk, som også kommende generationer kommer til at betale for. Det er en hektisk historie med fabrikationen af pesticider i centrum. Virksomheden blev smidt ud af Gladsaxe kommune, da den ikke ville etablere et rensningsanlæg. Den […]
 • Recycling Scrap for Steelmaking: The case of the Danish Steel Rolling Mill
  Stålskrot er et af de mest genbrugsmaterialer. Det bruger cirka 35 procent mindre energi og reducerer udledningen af drivhusgasser med op til 87 procent.Anvendelsen af skrot er dog ikke uproblematisk, og ophobning af kvalitetsforringende stoffer er blevet en stigende trussel mod dets anvendelse og levedygtighed som “råmateriale” til stål.Som stålværk i et land uden jernmalm […]

“Ballondæk” er en af de vigtigste teknologier for vejtransporten. De punkterede sjældent og var skånsom for vejene. Derved gjorde de transport med store køretøjer mulig.

Mennesker skaber teknik – og teknik skaber mennesker

De fleste af mine værker handler om mennesker og teknik. Der er en todelt vinkel: menneskene lærer, udvikler og spreder viden om teknik; på den anden side giver den anvendte teknik store muligheder, men ofte samtidig stramme rammer for menneskers aktiviteter.Min hidtil største bog måtte jeg dele i tre bind. “Gods på vej” om vejtransport har heldigvis fået gode anmeldelser.

Forlaget Kulturbøger og Danmarks Tekniske Museum 2016. 1.518 sider, 75 tabeller, 59 figurer, 327 fotos, 2457 noter.

Anmeldelse i ICON. The Journal of the International Committee for the History of Technology, vol. 24, 2018/2019:

Burchardt’s ambition, as the organization of the book indicates, is one of completeness. He aims to capture the scale and scope of road freight transport with the help of a multitude of examples – and the book indeed contains useful details on above all transport technology, transport regulations and supply chains – and thus to illustrate the transformation of Denmark to a high-tech society.

Anmeldelse i Historisk Tidsskrift, nr. 118, 2018:

Martin Lindø Westergaard: “Det er et i enhver henseende stort værk, Jørgen Burchardt har udgivet. Stort i omfang og stort i anslag.”

“Burchardt trækker på statistik, økonomi, sociologi, kulturstudier og ingeniørvidenskab”.

“…et værk, som i høj grad fortjener at finde mangeårig anvendelse som opslags- og referenceværk”


Min mest læste artikel er min artikel om transport i Ghana. Mere end 10.000 personer har downloaded artiklen. Jeg har angivet, at det er en foreløbig artikel, som ikke må citeres, men alligevel citeres den flittigt i afrikansk forskning.

(Februar 2023)

Rul til toppen