Forside

Papers

Bøger

Artikler

Undersøgelser

Redaktion

Medlemskaber

Kompetencer

Uddannelse

Referencer

 

 

Undersøgelser, Jørgen Burchardt

 

 

Mine seneste videnskabelige undersøgelser, forskning, indsamlings- og formidlingsprojekter.

 

Danske landbrugsmaskiner. Renovering af formidlings- og forskningsdatabase. Rapport Dansk Landbrugsmuseum 2009.

Udarbejdelse af Hvidbog om dansk forskningsformidling. Danske videnskabelige selskaber, tidsskrifter og forlag i den elektroniske tidsalder. Finansieret af Biblioteksstyrelsen/Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. 2005.

Undersøgelse af Det Danske Stålvalseværk, Danmarks Tekniske Museum 2003-2005.

Undersøgelse af Grenå Mejeri, Landbrugsmuseet 2004.

Undersøgelse af Aabenraa Karrosseri, Museet på Sønderborg Slot 2004.

Undersøgelse af Walker Danmark. Middelfart Museum 2002-5.

Undersøgelse af ØTA Kompagniet. Egnsmuseet Færgegården, Frederikssund 2003.

Undersøgelse af Ernst Pedersens Tobaksfabrik / Everdrup Tobaksfabrik. Danmarks Tekniske Museum 2002.

Museumsplanlægning: Etablering af herregårdsmuseum, Steensgaard. Langelands Museum 2001.

Undersøgelse af Flyvestation Vandel. Egnsmuseet i Egtved Kommune 2001.

Konsulent, udviklingsopgaver for bl.a. The International Association of Labour Museums, Center for Studier i Arbejdsliv, Groupcare (firma for groupware-programmer), Søndag Aften (e-tidsskrift). 2000-4.

Undersøgelse af Trafikudvikling 1920-2000. Middelfart Museum 2000.

Undersøgelse Brørup Mejeri. Museet på Sønderskov 1999.

Undersøgelse NKT Trådværket, Middelfart Museum 1997, 1998 og 1999.

Planlægning af udstilling om NKT (museum Brøndby), NKT Holding 1997-1998.

Undersøgelse af koncernen NKT, NKT Holding 1997-1998.

Brancheundersøgelse af den danske fjernvarmeindustri, Danmarks Tekniske Museum 1997.

Brancheundersøgelse af den danske tovværks- og bindegarnsindustri, Langelands Museum mfl, 1996.

Planlægning af det naturhistoriske besøgscenter og økomuseum, Lille Vildmosecenteret. Sejlflod Kommune 1994-1995.

Udvikling og administration af museum (museumsdirektør), Danmarks Vejmuseum. 1994.

Strategisk planlægning af kombineret museum, skibsværft og feriecenter. Museumscenter, Dokøen, Arbejdermuseet 1992-1993.

Projektansvarlig for udviklingen af informationssystem for videnskabsformidling for Nordisk Ministerråds institution for information og dokumentation, NORDINFO, i Espoo, Finland. 1991-1992.

10-års plan for økonomi, bygninger, udstillinger, forskning, personalemæssige ressourcer etc. Arbejdermuseet, 1983. 
 
 

 
  Jørgen Burchardt   l  Nyborgvej 13    l   5750 Ringe    l   62623617   l    jorgen (at) burchardt.name