Forside

Papers

Bøger

Artikler

Undersøgelser

Redaktion

Medlemskaber

Kompetencer

Uddannelse

Referencer

 

 

Referencer Jørgen Burchardt

 

 

Aalborg historiske museum
Academic Publishing in Europe, Berlin
Amtsmuseumsrådet for Fyns amt
AOF-Nyborg
Arbejdermuseet
Bakkely
CSA (Center for studier i arbejdsliv)
DANDOK
Danmarks Tekniske Museum
Danmarks Vejmuseum
Danmarks Vej- og Bromuseum
Djurslands Museum
Faaborg Løve Apotek
Faaborg kulturhistoriske Museer
Fiskeri- og Søfartsmuseet
forlaget Kulturbøger
Forskningsministeriet
Færgegården
Gads forlag
Groupcare
Håndværks- og Industripuljen
Industrialismens bygninger og boliger
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie
IT-Universitetet i København
Kontaktudvalget for dansk maritim historie og samfundsforskning
Kvinder, Køn og Forskning
Landbrugsmuseet
Langelands Museum
LAVA (Lokalhistoriske arkiver i Vestsjællands amt)
LO-Roskilde amt
LO-Vestsjællands amt
Middelfart Museum
Egnsmuseet på Sønderskov
Museet på Sønderborg Slot
Museumscenter Dokken
Nationalencyklopedien (Gyldendal)
Nationalmuseet
NKT Holding
NKT Trådværket
Nordinfo
Nordisk Ministerråd
Nordisk forening for Videnskabelig publicering
Nordisk Etnologisk og folkloristisk arbejdsgruppe
Referencegruppen for nyere tid
Ringe Museum
Roskilde Universitetscenter
Sejlflod Kommune
SiD Nyborg
Skibshistorisk Laboratorium
Socialistisk Folkeparti
Specialarbejderforbundet i Danmark
Statens Humanistiske Forskningsråd
Statens Lokalmuseumstilsyn
Statens Museumsnævn
Søndag Aften (elektronisk tidsskrift)
The International Association of Labour Museums
Tulip, Faaborg
Unibanks Museum
Vejle kulturhistoriske Museum
Viborg Stiftsmuseum
Waterstaatsrat


Og links til diverse hjemmesider:

Nyt om arbejdsliv
Gods på vej
Videnssamundet
Teknik & Kultur
Forlaget Kulturbøger
Kulturpolitik
 
 
 

 
  Jørgen Burchardt   l  Nyborgvej 13    l   5750 Ringe    l   62623617   l    jorgen (at) burchardt.name