Forside

Papers

Bøger

Artikler

Undersøgelser

Redaktion

Medlemskaber

Kompetencer

Uddannelse

Referencer

 

 

Redaktion m.v., Jørgen Burchardt

 

Næstformand, Vejhistorisk Selskab 2016-.

Medlem af redaktionen, Vejhistorie 2016-.

Formand, Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 2008-2015.

Formand, Den selvejende institution Bakkely 2010-2015.

Formand, SF's Kulturudvalg -2016.

Medlem af Executive Committee, T2M - International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility 2010-.

Bestyrelsesmedlem, Dansk Forfatterforening 2013-2015

Bestyrelsesmedlem, Foreningen af Danske Videnskabsjournalister 2009-2012.

Ansvarshavende redaktør, Working Life Info 2006-2010.

Ansvarshavende redaktør, Nyt om Arbejdsliv (elektroniske nyhedsdel på Internettet for Tidsskrift for Arbejdsliv).  1999-2010.

Redaktør af Tidsskrift for arbejdsliv 1998-2010.

Udvalgsmedlem, Arbejdsgruppen for nyere tids Centralregistrering, Statens Museumsnævn 1996-1997

Ansvarshavende redaktør, Teknik@Kultur. Elektronisk tidsskrift for håndværks- og industrihistorie. 1999-(2008). www.teknik-og-kultur.dk

Konsulent ved udarbejdelse af internt informationssystem for Unibanks Museum, København 1995.

Konsulent i informationsteknologi for Referencegruppen for nyere tid, Statens Museumsnævn, Kulturministeriet 1995-1997.

Medlem af ledelsen af Håndværks- og Industripuljen (de danske museers faglige samarbejdsorgan) 1988-2000, menigt medlem 2000-

Medarbejder ved Nationalencyclopedien, Gyldendal 1993- (bl.a. artikler om arbejdstøj, hamp, kakkelovn, kabel, trådtrækning, søm, skruer, ovn og pejs).

Udvalgsmedlem, Referencegruppen for humaniora, DANDOK under Forskningsministeriet. (1990-), 1992-1996.

Ansvarshavende redaktør af Nyt om Arbejdermuseet 1988-1993.

Initiativtager og styrelsesmedlem, interimstyrelsen for Nordisk forening for Videnskabelig publicering. 1991-1993.

Ansvarshavende redaktør, STAVN 1988-1991.

Ansvarshavende redaktør, Rødder. Arbejderhistorie på Fyn. 1988-1991.

Ansvarshavende redaktør, Bok Nytt. Fortegnelse over nyeste litteratur inden for folkelivsforskning. 1982-1994.

Forretningsfører, forlaget Kulturbøger siden 1980.

Projektleder, Fynboer i 100 år. Arbejde og fritid - lokalhistorisk kampagne. 1990-1991.

Ansvarshavende redaktør (redaktionelt og administrativt), Nord Nytt, nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 1978-1993, redaktør 1994-1998.

Har været ansvarshavende redaktør/webmasterwww.videnssamfundet.dk www.videnskabsforum.dk www.videnskabsformidling.dk www.openaccess.dk www.ringe-cykelklub.dk www.kulturpolitik.dk.

Desuden redaktør for en lang række bøger og antologier.

 
 
 

 
  Jørgen Burchardt   l  Nyborgvej 13    l   5750 Ringe    l   62623617   l    jorgen (at) burchardt.name