Forside

Papers

Bøger

Artikler

Undersøgelser

Redaktion

Medlemskaber

Kompetencer

Uddannelse

Referencer

 

 

Papers af Jørgen Burchardt

From women to men: How culture, education, and technology formed the transition of the labour force behind dairy production.21 s. 2020. Paper for the European Social Science History Conference 2020, Leiden, the Netherlands March 2020.

The history of bridge collapses. Limitations on technical constructions. 10 s. 2019. Paper for the International Conference of Transport, Traffic and Mobility (T2M), Paris, 16th-9th October, 2019: Mobilities and Materialities: Building Bridges Between Past and Future. læs paper

Creative inventors in Denmark and their impact in international business, 1895-1974. 12 s. 2019. Paper for the European Business History Association (EBHA) Annual Congress, Rotterdam. læs paper

Transportens dynamik. Teknologi og økonomi ved godstransport på vej og jernbane, 1900-2000. 30 s. 2019. Paper for 1st Annual Conference of the Scandinavian Society for Economic and Social History. Uppsala, Sweden 10-12 October 2019. Session: Transportsystemens utveckling - ett institutionellt perspektiv.

A 150-Year Shift In Cheese Tastes: Social, Economic And Cultural Dimensions Of Danish Cheeses. 38 s. 2019. Paper for the 2nd Global Conference. Food, Heritage and Community. An Inclusive Interdisciplinary Conference. A Food and Drink in the 21st Century Project. 2019 Prague, Czech Republic (læs paper)

Freight distribution at night: Truck drivers work today. 7 s. 2018. T2M Transport, Traffic & Mobility conference, Boom, Bust and What After? The Lives of Hub Cities and Their Networks, Montréal 2018. (læs paper)

Planning of large infrastructures under changing paradigms. Bridge building during the time of transition from horse to motor, 1855–1935 16 s. 2016. 14th International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility Annual Conference 2016 - Mobilities: Space of Flows and Friction. “Quinta Colorada”, Chapultepec Park, Mexico City October 27 – 30, 2016 (læs paper)

Order out of chaos: Self-management and public control of the paratransit sector: case Ghana 23 s. 2015. 13th International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M), and the Cosmobilities Network. Santa Maria C.V. (Caserta), Italy – September 14-17, 2015. (læs paper)

Kan vi stole på den danske transportstatistik? 19 s. 2015. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University (læs paper)

Transportation infrastructure development in a low-income country (Ghana). A comparison with a developed country (Denmark) based on history, culture, climate and geography 34 s. 2014. 12th International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M), Philadelphia, PA, USA, 18-21. september 2014. (læs paper)

Transport, mobility and changing working conditions. Forces behind industry’s localization, architecture and production design, 1950-1970. 16 s. 2013. 11th International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M), Kouvola, Finland/St. Petersburg, Russia 25.-28. september 2013.

The pallet – the small revolution in freight transportation. 2012. 10th International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M), Madrid 15.-18. november 2012.

Transport and the cultural heritage and Industry in the 21.th Century. New Conditions for the Work of Preservation. 13 s., 2011. 9th International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M), Berlin 6.-9. oktober 2011.

Can independent and qualified science communication survive in a time dominated by institutional interests?. 5 s., 2010. 11th International Conference on Public Communication of Science & Technology, New Delhi, December 6-10, 2010.

Economic effects of new transport technologies. Examples from the introduction of new trucks, goods handling tools, packaging and organizational changes, 1950-1980. 16 s., 2010. Eight International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M), 2010. (læs paper)

Standardization and Cartelization in the Interwar Period: Examples from the metal industries in the foundation of the international market under the influence of dominating cartels. 12 s., 2010. 35 EBHS Conference, Economic & Business Historical Society, Braga, Portugal May 27-29, 2010. (læs paper)

Introduction of New Management Concepts: When Scientific Management came to Europe. 16 s., 2009. FASHIONS. Business Practices in Historical Perspective, Conference Joint Annual Meeting European Business History Association, Milan.

The Transport’s Industry for the Industry’s Transport. The Development of Road Transport and Its Social Impact 1955-1980 7 s., 2009. Seventh International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M) Lucerne, Switzerland, November 5–8, 2009.

Personaliseret information. Emnesystematik bag kommunikation af videnskabelig information på Internettet. 12 s., 2009. Proceedings Nordterm 2009, København.

User practices, intermediary actors, and the automobile system. 15 s., 2008. International Workshop 5-7 February 2009, Utrecht, the Netherlands.

On balloon tires into the automotive society. The development of the pneumatic tire and its importance for road transportation. 11 s. Sixth International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M), Ottawa, Canada. Proceedings, 2008. (læs paper)

The long road to self-managing work teams. Technological, micro-, and macro-organizational preconditions. 11th International Workshop on Teamworking. Copenhagen 10-11 September 2007, s. 37-53 i Proceedings IWOT11, 2007. (læs paper)

The design of roads as a craft. The role of research, experiments and experiences in road construction 1880-1960. ICOHTEC, København 14.-19. august 2007.

Why economical driving of motor vehicles is always prohibited. The technology of roads and means of transport in interaction with the public investments in traffic from 1890-2006. 12 s. International Conference on the History of Transport, Traffic & Mobility, Paris 28. september - 1. oktober 2006. (læs paper)

Teknologiske paradigmer som forklaring på modstand mod ny teknologi. Den politiske og samfundsøkonomiske omstilling af veje til motortransport 1910-1930. 13 s. Teknikhistoriska dagar, Uppsala 4-6 april 2006. (læs paper)

Web-baseret systemudvikling. Teknik, arkitektur og metode. Kompetencenetværk om web-teknologier, Dansk IT 2006.

Bus – konstruktion og anvendelse. Samspillet mellem kunde og producent i en tid med hastig teknologisk forandring. Brochmann-seminaret, Norsk Teknisk Museum, Norge 2004.

Nye metoder og teorier for udforskning af komplicerede tekniske og sociale systemer. Teknikhistoriska dagarna, Luleå 2004.

Det globale industrisamfund - og konsekvenserne for det antikvariske arbejde. Forskernetværk om industrielle kulturmiljøer, Brede 28. september 2004.

Vejen til det globale. Industriudvikling siden 1950. Ålborg 28. oktober 2004.

Grenå Mejeri - mellem håndværk og industri. Museumsforeningen, Djurslands Museum 4. oktober 2004.

Applikationsudvikling i små og mellemstore virksomheder. ASP.NET, PHP og alt det andet. WEb-baseret systemudvikling - teknik, arkitektur og metode. Ingeniørforeningen i Danmark d. 27. maj 2004.

Kulturhistoriske bevaringsprincipper. Bygningsbevaring som historieforfalskning og skønmaleri. Industriarkitektur & Transformation, Ålborg 1/2 2003.

Videnssamfundets kultur. Signalement af oplæring, specialisering og organisation. 15 s. Sociologkongressen 2003, Ålborg Universitet. Læs paper

Vil en national arbejdskultur overleve i internationale koncerner? Den danske kultur i det globale samfund. Fagligt orienteringsmøde, DKM, Fuglsø 19.-21. november 2003.

Scrap for steelmaking 1950-2000. Impacts from changing technologies in the steelworks and iron industry i: Norberg - Nora 700 Years of Iron Production.(præsentationer fra International Conference in Norberg and Nora, August 18 - 22, 2003), s. 189-194, Stockholm 2007

Exhaust systems for the European aftermarket 1950-2000. i: First International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility. Proceedings. Eindhoven 2003

The industrial heritage in the 21.th century. New conditions for the work of preservation. Museums and the Industrial Heritage. November 2003.

The Cultural Heritage in the 21.st. Century. TICCIH XII International Congress, Catarineburg, Rusland. 10.-17.. juli 2003.

Nye transportformers innovationsforløb. Den sociale konstruktion af ny teknologi. Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet 2002.

A Researchers Paradise. High Quality Services on the Internet.i: Proceedings from Networked Learning International Conference 2002, s. 343-351, The University of Sheffield.

Videnskab på nettet. "Videnssamfund" - et redskab til faglig kommunikation. Dansk Magisterforening 25/1 2001.

Udviskede billeder. Kan den digitale historie bevares? Landforeningen til Bevaring af Fotografier og Film 13/3 2001.

Which knowledge had to be lost?
. i: Preserving the Present for the Future, Biblioteksstyrelsen 2001, s. 55-70.

International markedsdannelse under kartellernes dominans. Eksempel fra jernindustrien. NKT Trådværket 1898-2000
. Paper ved 24nd Nordiske Historikermøde august 2001. Århus Universitet 47 s.

Hvilken viden skal mistes? Nye bevaringsstrategier for det post-industrielle samfunds kulturarv. Paper ved Preserving the Present for the Future. Strategies for the Internet. The Royal Library Copenhagen June 18.-19. 2001 32 s.

Archiving the Internet. How to collect historical sources for the future. XVth International Conference of the Association for History and Computing. New methodologies for the new millennium, Poland 28-31 August 2001.

Community and communication. A new media for historians. A virtual professional community. XVth International Conference of the Association for History and Computing. New methodologies for the new millennium, Poland 28-31 August 2001.

Faktorer bag industriudvikling. Rapport, Kungl. Tekniska Högskolan, avd. för teknik- och vetenskapshistoria. Enheten för Industriminnesforskning. Nordisk industriminnekurs. 1997.

Guldfeber og strukturtilpasning. Fra naturfiber til syntet i tovværksindustrien 1950-1996. Paper til seminar om Tekstilindustriens historie. Seminar om Tekstilindustriens historie. Aalborg Universitet 2-4/11 1996. 11 s.

Life at Work and New Technology. 18 s. Paper til konferencen Culture and Everyday Life in Differentiated Societies, Aalborg Universitet 1995. 

Nye tider - nye udfordringer. Museer/arkiver og teknologihistorien. Paper til konference om Dansk Teknologihistorie 1994. 14 s. 

Communication Network for Researchers Within the Humanities. I: Humanities Information,   NORDINFO rapport nr. 20, Espo 1992. Papers fra Anglo-Nordic Seminar, Copenhagen 7.-9.th of June 1991. Cultural Heritage and Humanities Research, Problems and possibilities in the light of new technology.

At sætte menneskelivet i kasser. Registreringssystemer for etnologisk materiale. Papir præsenteret ved seminarium om databaser och datamaskinbaserad statistik inom arkeologi och etnologi. 15 bl. 1990.

Industrien på museum. De antikvariske opgaver omkring industrien. Paper 52 s. Seminar 1990.

Arbejderens historie. Det mulige og umulige for arbejderklassens historieforståelse. i 3. nordiska arbetarkulturseminariet, Vardagsliv, medvetande och klass, bd. 8, s. 21-30. 1989.

History of Work. An Example: Dokumentation of working Life in the Tobacco Factory. Vilh. Langes Tobaksfabrik. 1873-1954. i: International Oral History Conference-rapport. 1980. 

 
 
 

 
  Jørgen Burchardt   l  Nyborgvej 13    l   5750 Ringe    l   62623617   l    jorgen (at) burchardt.name