Forside

Papers

Bøger

Artikler

Undersøgelser

Redaktion

Medlemskaber

Kompetencer

Uddannelse

Referencer

 

 

Kompetencer Jørgen Burchardt

 

 

Rådgivning. Analyse og planlægning. Kampagne- og projektledelse samt udførelse af videnskabelige undersøgelser.

Jeg kan tilbyde ekspertice inden for en bred vifte af områder. Således kan jeg yde individuel rådgivning, indgå i projektteam eller jeg kan arbejde selvstændigt med ansvar for både små og store arbejdsopgaver.

Mit kompetencefelt dækker bl.a. følgende:

Organisationsanalyse - personalespørgsmål, ledelsesforhold, bestyrelses- og foreningsarbejde
Projektledelse, kampagnestyring
Implementering af informationssystemer
Langtidsplanlægning - økonomisk, administrativt
Behovsanalyse
Finansiering og driftsplanlægning
Markedsføring, positionering
Formidling herunder interaktive udstillingssystemer
Videnskabelige undersøgelser
Undervisning, instruktion
Redaktionsarbejde, grafisk produktion

Af tidligere opgaver kan nævnes:

Totalrådgivning for kulturinstitutioner:
Danmarks Vejmuseum, Arbejdermuseet, Museumscenter Dokken, Lille Vildmose Centeret, Sejlflod Kommune

Udstillingsplanlægning:
Vejle Kulturhistoriske Museum, Faaborg kulturhistoriske Museer, Langelands Museum, Danmarks Vejmuseum, Lille Vildmose Centeret, NKT Holding, NKT Trådværket og Middelfart Museum.

Analyse/implementering af informationsteknologi:
Skibshistorisk Laboratorium, Nationalmuseet, Referencegruppen for nyere tid, Statens Museumsnævn, Faaborg kulturhistoriske Museer, Nordinfo, Nordisk Ministerråd, Unibanks Museum, CSA, de danske museers Håndværks- og Industripulje, Groupcare, Nyt om arbejdsliv, Teknik & Kultur, Videnssamfundet, Workinglife.info og tidsskriftet Søndag Aften (elektronisk internetudgivelse).

Kampagneledelse:
Musik & Lys, De nye tider, Fynboer i 100 år, Arbejdsmandens historie, Arbejdererindringer

Redaktionsarbejde:
Tidsskrifter: Nord Nytt, Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik, Nordisk Bibliografi for folkelivsforskere, Bok Nytt, Nyt om Arbejdermuseet, Rødder, Stavn, SOC, Maritim Årsbibliografi, Nyt om arbejdsliv, Teknik & Kultur og Tidsskrift for Arbejdsliv.
Bøger: - særskilt liste kan rekvireres

Videnskabelige undersøgelser:
Speciale inden for teknologiudvikling, håndværk- og industrihistorie samt nyere tids social- og kulturhistorie generelt. Referenceliste kan rekvireres.

Virksomhedshistorie:
Fåborg Løve Apotek, Tulip, Faaborg, Vilh. Langes Tobaksfabrik, NKT Holding, L.P. Weidemanns Bindegarns- og Tovværksfabrik, Brørup Mejeri, Grenå Mejeri, Det danske Stålvalseværk, Aabenraa Karrosseri og NKT Trådværket. 
 
 

 
  Jørgen Burchardt   l  Nyborgvej 13    l   5750 Ringe    l   62623617   l    jorgen (at) burchardt.name